Financiële rapportages

Jaarrekeningen

Voor rechtspersonen, zoals BV, NV of Stichtingen

Als directie van een rechtspersoon bent u wettelijk verplicht een jaarrekening op te stellen. Deze jaarrekening dient ook aan diverse eisen te voldoen, welke afhankelijk zijn van de grootte van uw onderneming. Daarnaast dient u een uittreksel van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Graag zijn wij u van dienst bij het opmaken en deponeren van de jaarrekening, waardoor u voldoet aan de wettelijke voorschriften!

Andere financiële rapportages

Als ondernemer weet u graag wat uw resultaat is na een bepaalde periode. Veelal gebeurt dit jaarlijks, maar tussentijds, bijvoorbeeld elk kwartaal of halfjaarlijks, levert dit u ook al een schat aan informatie op. Hierdoor kunt u gefundeerde beslissingen nemen.
Graag stellen wij deze rapportages voor u op en bespreken we deze samen!